!! U maakt gebruik van een verouderde versie van Microsoft Internet Explorer (versie 7 of lager). Mijn RI&E is niet compatible met deze versie. Klik hier om uw webbrowser te upgraden naar de laatste, veilige, versie.

Registreren

[ Content with code intro_register was not found! ]

AlgemeenVerkorte RI&E


Als in uw bedrijf maximaal 25 personen werkzaam zijn, dan mag u volstaan met het uitvoeren van een verkorte RI&E. U kunt dus zelf kiezen of u de normale versie of de verkorte versie gebruikt.
In de normale versie is de homepage (ook wel dashboard genoemd) een uitgebreid scherm waarin alle processtappen afzonderlijk zijn weergegeven (zie bovenste plaatje). Per processtap wordt dan aan u gevraagd alle belangrijke risico’s te inventariseren.
In de verkorte versie bestaat de homepage (dashboard) uit één lijst met risico's en hoeft u dus alle risico's maar één keer te inventariseren (zie onderste plaatje). Het voordeel van de verkorte versie is dat u de RI&E sneller kunt invullen. Het nadeel is dat de RI&E beknopt is waardoor u eventueel bepaalde informatie niet kwijt kunt of wellicht mist.
In beide gevallen is het niet nodig dat u uw RI&E-rapport door een kerndeskundige laat toetsen. Omdat Mijn RI&E een erkend branche instrument is, is voor bedrijven met maximaal 25 werknemers een toetsing van het RI&E-rapport niet geen vereiste.

Als in uw bedrijf maximaal 25 personen werkzaam zijn, dan mag u volstaan met het uitvoeren van een verkorte RI&E.


Uw gegevensGewenste inloggegevens


Bezoekadres


Kopieer van postadres

Postadres


Kopieer van bezoekadres

Voorwaarden


 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de eigenaar: Arboplaats B.V., de eigenaar van de website;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina’s in dit instrument. Door het instrument te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Arboplaats B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Arboplaats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. U bent als gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het instrument.
 5. De inhoud van het Risico-Inventarisatie en – Evaluatie rapport dat u met dit programma aanmaakt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Noch sociale partners, noch Arboplaats hebben en/of accepteren enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport.
 6. Arboplaats B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waar naar wordt verwezen.
 7. Het eigendomsrecht van de programmatuur is in handen van Arboplaats. Gebruik hiervan is alleen toegestaan voor gebruik binnen organisaties die daarover met Arboplaats schriftelijke afspraken gemaakt hebben,
 8. Het kopiëren van de programmatuur en/of de vormgeving in de breedste zin van het woord, zoals de mate waarin risico’s per processtap zijn beheerst, is niet toegestaan. Daarmee wordt inbreuk gedaan op auteursrecht en/of modelbescherming.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
   

 


De pagina wordt geladen..

Uw wijzigingen worden doorgevoerd..

 

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens