Een RI&E met de branche RI&E tool van CompositesNL


Inleiding

CompositesNL heeft met de vakbonden FNV en CNV overeenstemming bereikt over een branche RI&E instrument. Als leden van CompositesNL, met maximaal 25 medewerkers, gebruik maken van ons branche-RI&E instrument, dan hoeft de RI&E die je hiermee maakt niet getoetst te worden. Dat komt omdat onze branche RI&E instrument, in jargontermen, gevlagd is. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers zal de RI&E nog wel getoetst moeten worden.

Nieuwe wettelijke verplichtingen aan de RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft in de afgelopen jaren een aantal nieuwe eisen aan de RI&E gesteld. Zo is het verplicht dat een bedrijf met meer dan 25 medewerkers, als onderdeel van de RI&E, een onderzoek laten uitvoeren naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In dit onderzoek moet minimaal aandacht besteed worden aan werkdruk en ongewenst gedrag. Bij het onderzoek naar werkdruk zal in vrijwel alle gevallen ook een verdiepend onderzoek verricht moeten worden. Bij ongewenst gedrag moet er ook aan een flink aantal eisen voldaan worden. Zo moet er de mate van het voorkomen van 12 vormen van discriminatie worden uitgevraagd. Door deze specifieke eisen die de NLA stelt, is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) hiervoor vaak onvoldoende.

Een tweede nieuwe eis is dat alle gevaarlijke stoffen die gebruikt worden, in kaart moeten worden gebracht en dat, per stof, een grenswaarde moet worden opgesteld, per stof, per activiteit de blootstelling moet worden geschat en moeten beheersmaatregelen worden getroffen. Als deze verdieping niet in de RI&E is opgenomen, dan beschouwt de NLA ook een RI&E die verder volledig is, als niet gemaakt. Dit laatste houdt praktisch gezien in dat de NLA dan direct een boete op kan leggen. Deze kan oplopen tot € 4500,-.

De NLA heeft verder aangekondigd dat zij voornemens is om bij alle bedrijven de RI&E op te gaan vragen. Zij zal dat dan digitaal opvragen. Het is daarom voor alle leden van belang dat jullie de RI&E helemaal op orde hebben.

Door gebruik te maken van ons branche RI&E instrument, kunnen jullie hierin een eerste stap zetten.

Voor verdere ondersteuning kan Arboplaats jullie bijstaan. Wij kunnen jullie ook helpen met het maken van de RI&E. Voor leden van CompositesNL kan dat tegen een gereduceerd tarief. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@arboplaats.nl.

Aanmelden

Mijn RI&E versie 3.0.50.aboma.20150204 | © 2011-2024 Arboplaats B.V.

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens

!! U maakt gebruik van een verouderde versie van Microsoft Internet Explorer (versie 8 of lager). Mijn RI&E is niet compatible met deze versie. Klik hier om uw webbrowser te upgraden naar de laatste, veilige, versie.